Infolinka NONSTOP: +421 903 650 240

Služby

Preklady > Úradné preklady

Úradné preklady, preklad so súdnym overením, úradný preklad, overený preklad a preklad s pečiatkou sú rôzne pomenovania pre ten istý typ prekladu - takého, ktorý je vyhotovený úradným prekladateľom registrovaným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, zapísaným do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v súlade s vyhláškou č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákona č. 382/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Takýto preklad je neoddeliteľne zviazaný so zdrojovým textom a s prekladateľskou doložkou (vyhlásenie prekladateľa s podpisom a okrúhlou pečiatkou).

V prípade, že originál dokumentu, ktorý sa dáva úradne prekladať, budete potrebovať aj v budúcnosti, odporúča sa dať si najprv vyhotoviť notársky overenú kópiu.

Úradne preklady akýchkoľvek dokumentov, zmlúv, osvedčení či potvrdení vyhotovujeme vo všetkých vybraných jazykoch a ich kombináciách v termíne 3 pracovné dni, do 48 hodín, do 24 hodín, prípadne obratom. Pri väčšom rozsahu textov alebo neobvyklej jazykovej kombinácii sa môže doba vyhotovenia predĺžiť.

Kvalita

SLUŽBY V NAJVYŠŠEJ KVALITE

Objednávka

OBJEDNÁVKA

Kontakt

KONTAKT