Infolinka NONSTOP: +421 903 650 240

Služby

Preklady

Profesionálne preklady podľa vašich požiadaviek

Poskytujeme preklady bežných textov, ako aj úradné preklady úradných dokumentov. Zabezpečujeme aj preklady z úzko špecializovaných odvetví, pričom  ručíme za vysoký stupeň ich odbornosti. Pre každú zákazku používame výlučne našich rokmi preverených špičkových profesionálnych prekladateľov a korektorov špecializujúcich sa na daný odbor. Naši prekladatelia majú vysokoškolské vzdelanie, prekladajú výlučne do svojej materinskej reči a majú minimálne päťročnú prekladateľskú prax.

Naším cieľom je, aby výsledný preklad spĺňal všetky požadované kritériá na odbornosť s prihliadnutím na zaužívanú terminológiu. Pre stálych klientov preto archivujeme terminologické databanky a prekladateľské pamäte, vďaka čomu sme schopní zabezpečiť vysokú kvalitu prekladov a súčasne úsporu vašich nákladov. Každému klientovi je pridelený konkrétny projektový manažér, ktorý zabezpečuje plynulú komunikáciu medzi prekladateľom a klientom, ako aj kontinuitu pri plnení požiadaviek klienta.

Spoločnosť Euro VKM má snahu budovať so svojimi klientmi úzku a dlhodobú partnerskú spoluprácu, ktorá je jedným z predpokladov na zvyšovanie kvality spracovania textov, a zároveň najlepším predpokladom spokojnosti klienta.

Je samozrejmosťou, že so všetkými vašimi dôvernými podkladmi zaobchádzame s maximálnou diskrétnosťou.

Kvalita

SLUŽBY V NAJVYŠŠEJ KVALITE

Objednávka

OBJEDNÁVKA

Kontakt

KONTAKT