Infolinka NONSTOP: +421 903 650 240

O nás

ReferencieVaša dôvera je pre nás záväzkom, preto okrem niekoľkých vybraných klientov, ktorí so zverejnením súhlasili, nezverejňujeme zoznam všetkých našich významných klientov. Ak sa stanete našimi klientmi, budete sa môcť aj vy stopercentne spoľahnúť na to, že vaše meno nebude použité na marketingové účely.

Medzi našich stálych zákazníkov patrí viacero inštitúcií štátnej správy, veľké medzinárodne pôsobiace spoločnosti, množstvo malých a stredných podnikov či právnických kancelárií. Ak by ste predsa potrebovali konkrétnejšie referencie, sme pripravení poskytnúť vám na požiadanie zoznam klientov, s ktorými spolupracujeme, a ktorí budú s takýmto postupom v danom prípade súhlasiť.

AEGON Slovakia

„Spoluprácu so spoločnosťou Euro VKM môžeme hodnotiť veľmi pozitívne. Okrem kvalitného a včasného dodania prekladov sme spokojní s ústretovým prístupom jej zamestnancov k splneniu našich požiadaviek." Oľga Brnková, AEGON Slovakia

Asseco Central Europe, a. s.

„Spoluprácu s Euro VKM si pochvaľujeme a vážime pre poskytovanie rýchlych a spoľahlivých služieb.“ Monika Sládečková, Asseco Central Europe, a.s.

Colt International, s. r. o.

„Prekladateľské služby spoločnosti Euro VKM s. r. o., využívame už takmer rok. So službami sme spokojní, keďže personál je veľmi ústretový. Vždy sa vieme spoľahnúť na jeho kvalitnú a rýchlu prácu. Pevne veríme, že naša spokojnosť bude pretrvávať aj naďalej...“ Ing. Ondrej Uher, Technical support, Colt International, s. r. o.

Nemenovaná advokátska kancelária

„S dlhodobou spoluprácou sme spokojní. Preklady boli vždy vybavené veľmi rýchlo a za dobrú cenu.“ Konateľ advokátskej kancelárie

Grayling Slovakia, s. r. o.

„Ponuka prekladateľských a tlmočníckych služieb na trhu je v súčasnosti veľká. Napriek tomu je náročné vybrať si agentúru, ktorá spĺňa nielen naše, ale aj klientove očakávania. Poskytujeme komunikačno-konzultačné služby pre medzinárodné spoločnosti, často sme v kontakte s centrálou v zahraničí. Pri poskytovaní tlačových informácií je kľúčové zachovať presnosť výrazov, ktoré sú použité v originálnych materiáloch v cudzom jazyku.
Profesionalita, ochota, promptnosť a súčasne kvalita textu sú najväčšie devízy Euro VKM, vďaka ktorým sa výrazne skrátil náš čas, ktorý strávime kontrolou prekladaných tlačových materiálov.“ Peter Fecko, Country Manager, Grayling Slovakia, s. r. o.

Holcim Slovensko, a. s.

„Na spolupráci s agentúrou Euro VKM oceňujeme najmä rýchlosť, flexibilnosť a kvalitu poskytovaných služieb.“ Andrea Krajniaková, Communication Manager, Holcim Slovensko, a. s.

Vodax, a. s.

„So spoločnosťou Euro VKM spolupracujeme už viac ako 10 rokov. Preklady sú realizované precízne, v dohodnutých termínoch, a čo je hlavné - zatiaľ sa nám nestalo, že by sme dostali zamietavú odpoveď zo strany prekladateľskej agentúry ani v prípadoch, kedy sme požadovali úradné preklady, promptné termíny alebo iné špeciálne služby. Pre nás je táto agentúra absolútne spoľahlivá, inak by sme jej nezostali tak dlho verní.“ Ing. Eva Durecová, Marketing Manager, Vodax, a. s.

MERCEDES-BENZ
SLOVAKIA, s. r. o.

„Ako člen rodiny nadnárodného koncernu Daimler žijeme v mnohojazyčnom svete. Základnou podmienkou dobrej komunikácie so všetkými našimi zákazníkmi, dodávateľmi, majiteľmi, inými partnermi a, v neposlednom rade, so širokou zainteresovanou verejnosťou, je nájsť spoločný jazyk, a to nielen v lingvistickom zmysle. Dosiahnutie tohto cieľa je nemožné bez správneho prenosu informácií medzi jednotlivými jazykmi, v ktorých komunikujeme. V tomto prenose informácií hrá už niekoľko rokov nezastupiteľnú rolu aj spoločnosť Euro VKM, s. r. o., jej zamestnanci a jej spolupracovníci. Mali sme a máme možnosť hodnotiť kvalitu spoločnosti Euro VKM, s. r. o., ako dodávateľa, ako aj kvalitu jej služieb v porovnaní s inými dodávateľmi prekladateľských a tlmočníckych služieb. Záverom z tohto hodnotenia je, že žiadneho iného dodávateľa takýchto služieb necharakterizuje tak výstižne vlastnosť ‚profesionalita‘. Túto ‚profesionalitu‘ pre nás v každodennej spolupráci so spoločnosti Euro VKM, s. r. o., jej zamestnancami a jej spolupracovníkmi reprezentuje:
Integrita - ktorá sa prejavuje v dodržiavaní všetkých písaných a nepísaných pravidiel vzťahu medzi obchodnými partnermi, skrátka v tom, že čo Euro VKM, s. r. o., povie, to aj vykoná a čo vykoná, to aj povie.
Spoľahlivosť - ktorá sa prejavuje predovšetkým v dodržiavaní všetkých termínov, na ktorých sa dohodneme, a to bez zníženia kvality poskytovaných služieb.
Transparentnosť - ktorá sa prejavuje v obojstranne otvorenej partnerskej komunikácii.
Ústretovosť - ktorá sa prejavuje v tom, že Euro VKM, s. r. o., ak je to len trocha možné, vykoná všetko preto, aby sme boli ako jej zákazník a partner spokojní.
Konštruktívnosť - ktorá sa prejavuje v tom, že problémové situácie riešime so spoločným cieľom, aby naši partneri boli spokojní.
Kvalita služieb - ktorá sa prejavuje v tom, že naše požiadavky a predstavy o kvalite služieb ako zákazníka a partnera dokáže Euro VKM, s. r. o., splniť tak ako nikto iný.“ Peter Kadlec, Logistics & Quality Management, Mercedes-Benz Slovakia, s. r. o.

RESIDENCE
SLOVAKIA, s. r. o.

„Ceníme si najmä vynikajúcu spoluprácu, promptnosť prekladov, ochotu, milý a ústretový prístup ku klientovi.“ Residence Slovakia, s. r. o.

TECHO, s. r. o.

„So službami spoločnosti Euro VKM sme spokojní, vysoko si ceníme najmä kvalitu dodaných prekladov a zachovávanie zaužívanej terminológie. Veľkým plusom je určite i rýchla a efektívna komunikácia a stopercentné dodržiavanie i tých najurgentnejších termínov.“ Mgr. Peter Pikuliak, TECHO, s. r. o.

Späť na začiatok

Kvalita

SLUŽBY V NAJVYŠŠEJ KVALITE

Objednávka

OBJEDNÁVKA

Kontakt

KONTAKT