Infolinka NONSTOP: +421 903 650 240

O nás

Etika a mlčanlivosť

Kvalitná spolupráca musí byť založená na dôvere

Všetky materiály a informácie, s ktorými naša spoločnosť pracuje, sú prísne dôverné a zabezpečené. Zachovávanie mlčanlivosti sa týka nielen ich obsahu, ale aj formy spolupráce, a je nevyhnutným predpokladom spokojnosti našich klientov. Všetci naši interní zamestnanci, ako aj externí dodávatelia sú viazaní mlčanlivosťou.

Kvalita

SLUŽBY V NAJVYŠŠEJ KVALITE

Objednávka

OBJEDNÁVKA

Kontakt

KONTAKT